Skip to main content


Вчера я сетовал на то, что люди не могут завершить регистрацию на инстансе. А сегодня удаляю успешно зарегистрированного пользователя.

Перевод описания его учётки с въетнамского:

Các bạn Việt Nam thân mến!
1. Các hoạt động thương mại và quảng cáo bị cấm trên trang web của tôi
2. Giao tiếp chỉ được phép bằng tiếng Nga
3. Trước khi đăng ký ở đâu đó, hãy đọc các quy tắc!

p.s. никому сон расшифровать не нужно? ))

#модерация